SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय 9819866347
रामबाग +91-251-231 8626
 
काव्य स्त्री जाणिवेचे
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - नवीन पुस्तके
अनु. क्र. प्रकार दाखलांक / वर्गांक शीर्षक लेखक / कवी प्रकाशन शाखा
1 सामाजिक 116357 - 138 जात वर्ग व परिवर्तनाचा लढा विलास - रणसुभे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
2 सामाजिक 116359 - 139 निराळं जग निराळी माणसं सुनीलकुमार - लवटे लोकवाङ्मय गृह रामबाग
3 सामाजिक 116425 - 141 रेड लाईट डायरीज खुलूस समीर - गायकवाड रोहन प्रकाशन रामबाग
4 कला 115613 - 181 जावेद अख्तर : नव्या सूर्याच्या शोधात मंगला - गोडबोले राजहंस प्रकाशन रामबाग
5 कला 116344 - 183 विदुषक डॉ. मोनिका - ठक्कर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
6 कला 116346 - 184 भारतीय प्रयोगकलांचा परिचय व इतिहास संगीत अजित - सोमण लोकवाङ्मय गृह रामबाग
7 कला 116348 - 185 प्रयोगकलांसाठी संधोधनपद्धती मिलिंद - मालशे लोकवाङ्मय गृह रामबाग
8 कला 116350 - 186 प्रसार माध्यमे आणि प्रयोगकला विश्राम - ढोले लोकवाङ्मय गृह रामबाग
9 कला 116352 - 187 खंडोबाचे जागरण डॉ. प्रकाश - खांडगे लोकवाङ्मय गृह रामबाग
10 सामाजिक 116355 - 229 भटकंती : कामगार चळवळ विश्व रमेश - पाध्ये लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
11 सामाजिक 116423 - 233 रेड लाईट डायरीज खुलूस समीर - गायकवाड रोहन प्रकाशन मुख्यालय
12 कला 115610 - 275 आम्हाला वगळा व्दारकानाथ - संझगिरी राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
13 कला 116343 - 280 विदुषक डॉ. मोनिका - ठक्कर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
14 कला 116345 - 281 भारतीय प्रयोगकलांचा परिचय व इतिहास संगीत अजित - सोमण लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
15 कला 116347 - 282 प्रयोगकलांसाठी संधोधनपद्धती मिलिंद - मालशे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
16 कला 116349 - 283 प्रसार माध्यमे आणि प्रयोगकला विश्राम - ढोले लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
17 कला 116351 - 284 खंडोबाचे जागरण डॉ. प्रकाश - खांडगे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
18 कला 116353 - 285 माणूसपणाच्या जाणिवा विस्तारणारा चित्रकार सुधीर पटव पद्माकर - कुलकर्णी लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
19 ऐतिहासिक 116319 - 439 आमचा अंदमानचा कारावास विजयकुमार - सिन्हा लोकवाङ्मय गृह रामबाग
20 ऐतिहासिक 116321 - 440 गांधी आंबेडकर अस्पृश्यमुक्ती संघर्ष श्रीराम - निकम लोकवाङ्मय गृह रामबाग
21 ऐतिहासिक 116323 - 441 चिकानो चळवळ किसन - चोपडे लोकवाङ्मय गृह रामबाग
22 ऐतिहासिक 116325 - 442 तेलंगणाची शौर्यगाथा रवि नारायण रेड्डी लोकवाङ्मय गृह रामबाग
23 ऐतिहासिक 116327 - 443 सोलापूरची देदीप्यमान चळवळ संजय - जोगीपेटकर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
24 राजकीय 116340 - 471 माझी संसदेतील भाषण डॉ. भालचंद्र - मुणगेकर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
25 राजकीय 116342 - 472 पाकिस्तानी समाज आणि संस्कृती फिरोज - अशरफ लोकवाङ्मय गृह रामबाग
26 राजकीय 116395 - 473 भटक्याचं भारुड लक्ष्मण - माने मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
27 राजकीय 116397 - 474 रिपोर्टिंग पाकिस्तान मीना - मेनन मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
28 राजकीय 116400 - 475 लाल बर्फाचे खोरे जीतेंद्र - दीक्षित मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
29 अनुवाद 116379 - 608 इथे थबकली गंगामाई मनोहर - माळगांवकर मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
30 अनुवाद 116393 - 611 द रॅकेटिअर जॉन - ग्रिशॅम मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
31 अनुवाद 116415 - 613 द मदर पर्ल एस. बक मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
32 अनुवाद 116417 - 615 धिस वॉज अ मॅन (द क्लिफ्टन क्रोनिकल्स खंड ७) जेफ्री - आर्चर मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
33 शास्रीय 116312 - 673 पेटंटशाही आणि आपण सुनीती - धारवाडकर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
34 अनुवाद 116309 - 910 सात विक्षिप्त माणसे रोबेर्तो - आर्ल्त लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
35 अनुवाद 116367 - 912 टेल टेल जेफ्री - आर्चर मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
36 अनुवाद 116374 - 918 गॉडफादर ऑफ क्राईम शीला - रावळ मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
37 अनुवाद 116375 - 919 गॉडफादर ऑफ क्राईम शीला - रावळ मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
38 अनुवाद 116376 - 920 एकाकी सुगी पेरुमाल - मुरुगन मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
39 अनुवाद 116380 - 922 भय इथले संपत नाही चंद्रकांत - भोंजाळ संधिकाल प्रकाशन मुख्यालय
40 अनुवाद 116387 - 927 द मदर पर्ल एस. बक मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
41 अनुवाद 116388 - 928 द मदर पर्ल एस. बक मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
42 ललित 115588 - 1248 आठवणी मामांच्या अरुण - शेवते रोहन प्रकाशन रामबाग
43 ललित 116329 - 1255 सरवोत्तम सरवटे अवधूत - परळकर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
44 ललित 116331 - 1256 आम्ही हिंदुस्थानी लहू - कानडे लोकवाङ्मय गृह रामबाग
45 ललित 116333 - 1257 लेखाजोखा सतीश - तांबे लोकवाङ्मय गृह रामबाग
46 ललित 116335 - 1258 यात्रा : अंतर्यात्रा वसंत आबाजी डहाके लोकवाङ्मय गृह रामबाग
47 ऐतिहासिक 116318 - 1556 आमचा अंदमानचा कारावास विजयकुमार - सिन्हा लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
48 ऐतिहासिक 116320 - 1557 गांधी आंबेडकर अस्पृश्यमुक्ती संघर्ष श्रीराम - निकम लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
49 ऐतिहासिक 116322 - 1558 चिकानो चळवळ किसन - चोपडे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
50 ऐतिहासिक 116324 - 1559 तेलंगणाची शौर्यगाथा रवि नारायण रेड्डी लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
51 ऐतिहासिक 116326 - 1560 सोलापूरची देदीप्यमान चळवळ संजय - जोगीपेटकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
52 चरित्र 115603 - 1733 अरविंद केजरीवाल निळू - दामले राजहंस प्रकाशन रामबाग
53 चरित्र 115605 - 1734 अनाहत ख्रिस्त फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो राजहंस प्रकाशन रामबाग
54 चरित्र 115607 - 1735 मी हिंदू स्त्री का नाही वंदना - सोनाळकर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
55 चरित्र 116410 - 1740 माझे पप्पा हेमंत करकरे जुई - करकरे नवरे साधना प्रकाशन रामबाग
56 चरित्र 116427 - 1741 माझ्या धडपडीचा कार्यनामा आनंद - करंदीकर रोहन प्रकाशन रामबाग
57 ललित 115586 - 2163 वैचारिक घुसळण आनंद - करंदीकर साधना प्रकाशन मुख्यालय
58 ललित 115591 - 2166 हे बंध आठवणीचे अरुण - शेवते रोहन प्रकाशन मुख्यालय
59 ललित 116328 - 2185 सरवोत्तम सरवटे अवधूत - परळकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
60 ललित 116332 - 2187 लेखाजोखा सतीश - तांबे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
61 ललित 116334 - 2188 यात्रा : अंतर्यात्रा वसंत आबाजी डहाके लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
62 शास्रीय 116311 - 2367 पेटंटशाही आणि आपण सुनीती - धारवाडकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
63 कविता संग्रह 116360 - 2391 चित्रलिपी वसंत आबाजी डहाके लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
64 कविता संग्रह 116361 - 2392 चित्रलिपी वसंत आबाजी डहाके लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
65 कविता संग्रह 116363 - 2394 अस्वस्थ शतकाची कविता अभिजित - देशपांडे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
66 राजकीय 116341 - 2869 पाकिस्तानी समाज आणि संस्कृती फिरोज - अशरफ लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
67 राजकीय 116398 - 2872 लाल बर्फाचे खोरे जीतेंद्र - दीक्षित मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
68 राजकीय 116399 - 2873 लाल बर्फाचे खोरे जीतेंद्र - दीक्षित मेहता पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
69 राजकीय 116412 - 2874 सावरकर ते भाजप स. ह. देशपांडे राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
70 संदर्भ 116364 - 3293 बहुजन संस्कृतिवाद आणि लेखक अध्यक्षीय भाषण जयंत - पवार लोकवाङ्मय गृह रामबाग
71 संदर्भ 116365 - 3294 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - - - लोकवाङ्मय गृह रामबाग
72 संदर्भ 116413 - 3295 सावरकर ते भाजप स. ह. देशपांडे राजहंस प्रकाशन रामबाग
73 साहित्य टिका 115621 - 4233 संस्कृत प्राकृत (मराठी) भाषाविज्ञान खंड १ अशोक - व्हटकर मधुराज पब्लिकेशन मुख्यालय
74 साहित्य टिका 115623 - 4235 लोक, ग्रामीण आणि दलित साहित्यप्रवाहांचा अनुबंध खंड म. सु. पगारे दिलीपराज प्रकाशन मुख्यालय
75 साहित्य टिका 115625 - 4237 लोक, ग्रामीण आणि दलित साहित्यप्रवाहांचा अनुबंध खंड म. सु. पगारे दिलीपराज प्रकाशन मुख्यालय
76 साहित्य टिका 115626 - 4238 लोक, ग्रामीण आणि दलित साहित्यप्रवाहांचा अनुबंध खंड म. सु. पगारे दिलीपरराज प्रकाशन मुख्यालय
77 साहित्य टिका 116313 - 4262 श्याम मनोहर यांचे साहित्य प्रदर्शन आणि दर्शन चंद्रकांत - पाटील लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
78 साहित्य टिका 116314 - 4263 भाषा साहित्यकला आणि संस्कृती सदा - कऱ्हाडे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
79 साहित्य टिका 116315 - 4264 भाषा साहित्यकला आणि संस्कृती सदा - कऱ्हाडे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
80 साहित्य टिका 116316 - 4265 विलोकन विलास - खोले लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
81 साहित्य टिका 116317 - 4266 विलोकन विलास - खोले लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
82 कथासंग्रह 115579 - 4822 हलते डुलते झुमके मनस्विनी लता रवींद्र शब्द पब्लिकेशन रामबाग
83 कथासंग्रह 115583 - 4824 विलासिनी विद्यूल्लेखा - अकलूजकर रोहन प्रकाशन रामबाग
84 कथासंग्रह 115585 - 4825 इस्तव सुनील - हेतकर हेतकर्स पब्लिशर्स रामबाग
85 चरित्र 115602 - 6548 अरविंद केजरीवाल निळू - दामले राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
86 चरित्र 115606 - 6550 मी हिंदू स्त्री का नाही वंदना - सोनाळकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
87 चरित्र 116338 - 6601 घडता घडविता रोहिणी - गवाणकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
88 चरित्र 116426 - 6603 माझ्या धडपडीचा कार्यनामा आनंद - करंदीकर रोहन प्रकाशन मुख्यालय
89 कादंबरी 115565 - 8043 ऊसकोंडी श्रीकांत - पाटील ललित पब्लिकेशन रामबाग
90 कादंबरी 115573 - 8047 दस्तावेज आनंद - विंगकर लोकवाङ्मय गृह रामबाग
91 कादंबरी 116300 - 8051 नामशेष होणारा माणूस जयसिंग - पाटील लोकवाङ्मय गृह रामबाग
92 कादंबरी 116420 - 8054 महासाम्राट खंड २ रणखैंदळ विश्वास - पाटील मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
93 कथासंग्रह 115574 - 11589 चाल आणि मात हेमंत - गोडसे राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
94 कथासंग्रह 115576 - 11590 हरवलेल्या कथेच्या शोधात सीताराम - सावंत लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
95 कथासंग्रह 115578 - 11591 हलते डुलते झुमके मनस्विनी लता रवींद्र शब्द पब्लिकेशन मुख्यालय
96 कथासंग्रह 115584 - 11594 इस्तव सुनील - हेतकर हेतकर्स पब्लिशर्स मुख्यालय
97 कथासंग्रह 116305 - 11666 न सांगितलेली गोष्ट सिद्धार्थ - देवधेकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
98 कादंबरी 115564 - 22635 ऊसकोंडी श्रीकांत - पाटील ललित पब्लिकेशन मुख्यालय
99 कादंबरी 115566 - 22636 कूस ज्ञानेश्वर प्रकाश जाधवर रोहन प्रकाशन मुख्यालय
100 कादंबरी 115568 - 22637 मळण रामराव अनिरुद्ध झुंजारे बीज प्रकाशन गृह मुख्यालय
101 कादंबरी 115570 - 22638 डियर तुकोबा विनायक - होगाडे मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
102 कादंबरी 116299 - 22687 नामशेष होणारा माणूस जयसिंग - पाटील लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
103 कादंबरी 116301 - 22688 मिरवणूक उत्तम - कांबळे लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
104 कादंबरी 116303 - 22689 रक्ताळलेल्या तुरी अशोक - कोळी लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved. | Privacy Policy
Powered By TantraVed Jalgaon