SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय 9819866347
रामबाग +91-251-231 8626
 
स्वातंत्र्य दिन
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - नवीन पुस्तके
अनु. क्र. प्रकार दाखलांक / वर्गांक शीर्षक लेखक / कवी प्रकाशन शाखा
1 कला 118028 - 303 कथा ते पटकथा शिवराज - गोर्ले कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन मुख्यालय
2 कला 118029 - 304 चंदेरी स्मृतिचित्रे द. भा. सामंत श्री किरण शांताराम मुख्यालय
3 कथासंग्रह 118030 - 11490 पाखडी पाडाच्या गोष्टी विद्याधर - म्हैसकर विजया वितरण मुख्यालय
4 व्यवस्थापन 118032 - 766 मिड करिअर क्रायसिस पार्थ सारथी बसू इंद्रायणी साहित्य मुख्यालय
5 ललित 118034 - 2267 लेखन मुशाफिरी एकनाथ - बागुल प्रफुल्लता प्रकाशन मुख्यालय
6 ललित 118035 - 2268 घंटानाद प्रमोद - महाडिक संवेदना प्रकाशन मुख्यालय
7 ललित 118036 - 2269 विनोदाचा खजिना प्रा. श्याम - भुर्के स्नेहल प्रकाशन मुख्यालय
8 ललित 118037 - 2270 अशानं आसं व्हतं अशोक कौतिक कोळी साधना प्रकाशन मुख्यालय
9 ललित 118038 - 2271 रेघांचिये संगे विद्याधर - म्हैसकर विजया वितरण मुख्यालय
10 ललित 118039 - 2272 लोकल ते ग्लोबल राजन - गवस पॉप्युलर प्रकाशन मुख्यालय
11 ऐतिहासिक 118045 - 1581 राष्ट्रकुट राजवट आणि जैन धर्म प्रा. नागराजय्या - ह्म्पा पद्मगंधा प्रकाशन मुख्यालय
12 प्रवास वर्णन 118047 - 1232 कोलराडो माधुरी - बापट उत्कर्ष प्रकाशन मुख्यालय
13 प्रवास वर्णन 118048 - 1233 सागर सरिता शिखरे डॉ. वि. स. जोग लाखे प्रकाशन मुख्यालय
14 प्रवास वर्णन 118050 - 1235 सफर निसर्गरम्य भोरची ओंकार - वर्तले नावीन्य प्रकाशन मुख्यालय
15 प्रवास वर्णन 118051 - 1236 याची देही याची डोळा माधुरी - बापट उत्कर्ष प्रकाशन मुख्यालय
16 कादंबरी 118053 - 22843 विद्याची विलक्षण कहाणी अनिल - गुजर निशिगंधा प्रकाशन मुख्यालय
17 कादंबरी 118054 - 8093 विद्याची विलक्षण कहाणी अनिल - गुजर निशिगंधा प्रकाशन रामबाग
18 कादंबरी 118055 - 22844 सोन्याचा पिंजरा बाळासाहेब - ताजवे आदित्य प्रकाशन मुख्यालय
19 कादंबरी 118056 - 22845 एक बुलबुल म्हणाला विद्याधर - म्हैसकर विजया वितरण मुख्यालय
20 कादंबरी 118057 - 22846 अद्भुत गोष्ट अनिल - गुजर निशिगंधा प्रकाशन मुख्यालय
21 कादंबरी 118059 - 22847 सावध उर्मिला - भावे अमित प्रकाशन मुख्यालय
22 चरित्र 118064 - 6701 रजनी ते रजिया रजिया - सुलताना मनोविकास प्रकाशन मुख्यालय
23 चरित्र 118065 - 6702 स्टाईलिंग अँट द टॉप जयश्री - शेट्टी मंजुल पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
24 चरित्र 118066 - 6703 ट्रॅक्टर ड्रायव्हर ते MDRT अमेरिका अशोक - दळवी मायमिरर पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
25 ललित 118068 - 2273 शब्दगंध नयना - आचार्य नीता बुक एजन्सी मुख्यालय
26 सामाजिक 118072 - 251 स्त्रीभान समानतेच्या वळणवाटांची आव्हाने नयना - सहस्त्रबुद्धे अमेय प्रकाशन मुख्यालय
27 कथासंग्रह 118074 - 11493 तिसरा डाव दिवाकर - म्हात्रे नीता बुक एजन्सी मुख्यालय
28 कथासंग्रह 118075 - 11494 तिसरा डाव दिवाकर - म्हात्रे नीता बुक एजन्सी मुख्यालय
29 कथासंग्रह 118076 - 4875 तिसरा डाव दिवाकर - म्हात्रे नीता बुक एजन्सी रामबाग
30 अनुवाद 118079 - 973 वारसा प्रेमाचा अरुण - गांधी साधना प्रकाशन मुख्यालय
31 शास्रीय 118084 - 2413 मोबाईल फोन व टॉवर रेडीएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय सुरेश - कर्वे श्री सुरेश कर्वे मुख्यालय
32 शास्रीय 118085 - 2414 बियाणे तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन डॉ. विजय - शेलार सकाळ प्रकाशन मुख्यालय
33 शास्रीय 118086 - 2415 प्राचीन भारतीय कृषी विज्ञान डॉ. रजनी - जोशी सकाळ प्रकाशन मुख्यालय
34 शास्रीय 118087 - 2416 आधुनिक मत्स्यसंवर्धन उमेश - सूर्यवंशी सकाळ प्रकाशन मुख्यालय
35 कथासंग्रह 118094 - 4878 गारांचा पाऊस योगिनी - वेंगुर्लेकर नीता बुक एजन्सी रामबाग
36 ललित 118098 - 2275 देखता डोळा वासंती - नाडकर्णी राही प्रकाशन मुख्यालय
37 कादंबरी 118104 - 8097 मनसमझावन संग्राम - गायकवाड रोहन प्रकाशन रामबाग
38 कादंबरी 118105 - 22850 टिश्यू पेपर रमेश - रावळकर राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
39 कथासंग्रह 118107 - 11501 हा खेळ भावनांचा दीपक - तांबोळी अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
40 कथासंग्रह 118108 - 11502 ऐसपैस रमेशचंद्र - पाटकर लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
41 अनुवाद 118109 - 975 पाच शहरे अहमेद हमदी तानपिनार पॉप्युलर प्रकाशन मुख्यालय
42 अनुवाद 118110 - 629 पाच शहरे अहमेद हमदी तानपिनार पॉप्युलर प्रकाशन रामबाग
43 चरित्र 118111 - 6705 मी क्रांती मी संघर्ष हौसाताई - पाटील लोकवाड्मय गृह मुख्यालय
44 कविता संग्रह 118113 - 2494 खांदे सुजलेले दिवस अशोक - कोतवाल राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
45 कविता संग्रह 118114 - 2495 धम्मधारा प्रदीप - आवटे हरिती पब्लिकेशन मुख्यालय
46 कविता संग्रह 118115 - 2496 कासरा ऐश्वर्य - पाटेकर पॉप्युलर प्रकाशन मुख्यालय
47 चरित्र 118116 - 6707 सबकु सलाम बोलो गजानन - देशमुख लोकवाड्मय गृह मुख्यालय
48 चरित्र 118117 - 1783 सबकु सलाम बोलो गजानन - देशमुख लोकवाड्मय गृह रामबाग
49 चरित्र 118119 - 1784 कुदरत फकरुद्दीन - बेन्नूर शब्द पब्लिकेशन रामबाग
50 चरित्र 118121 - 1785 रंगनिरंग प्रेमानंद - गज्वी मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाउस रामबाग
51 चरित्र 118123 - 6711 संघर्षाची मशाल हाती नरसय्या - आडम समकालीन प्रकाशन मुख्यालय
52 चरित्र 118124 - 6712 बा कायदा कॉम्रेड तृप्ती - डिग्गीकर लोकवाड्मय गृह मुख्यालय
53 ललित 118126 - 2276 महाभारत : पुन्हा एकवार शोध नव्या दिशांचा सरोज - देशपांडे पॉप्युलर प्रकाशन मुख्यालय
54 ललित 118127 - 1285 महाभारत : पुन्हा एकवार शोध नव्या दिशांचा सरोज - देशपांडे पॉप्युलर प्रकाशन रामबाग
55 शास्रीय 118131 - 2420 जनुककोशशास्र असीम अमोल चाफळकर मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
56 सामाजिक 118133 - 252 बेगमपुराच्या शोधात गेल - ऑम्वेट मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
57 सामाजिक 118134 - 253 गाबीत समाज आणि फागगीते अंकुश - सारंग ललित पब्लिकेशन्स मुख्यालय
58 सामाजिक 118135 - 254 सुर्यवंशी क्षत्रिय कुणबी समाज लोकजीवन व लोकसाहित्य भगवान - राजपूत अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
59 सामाजिक 118136 - 255 गुलामाचं जिणं अंधारातलं जगणं दीपक - नागरगोजे समकालीन प्रकाशन मुख्यालय
60 सामाजिक 118137 - 256 मानव हक्कांच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणातील आव्हा डॉ. एस. पी. पाटील अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
61 ललित 118139 - 2278 सहोदर स्मरणे आणि निरीक्षणे शुभांगी - थोरात मैत्री पब्लिकेशन मुख्यालय
62 साहित्य टिका 118140 - 4292 ओवीगीतातील बदलते मुल्य डॉ. रत्ना - जवरास अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
63 साहित्य टिका 118141 - 4293 कविताव्रती कवी शंकर रामाणी डॉ. के. के. अहिरे अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
64 साहित्य टिका 118142 - 4294 आंबेडकरी साहित्यातील जीवनमुल्ये अशोक - इंगळे शब्दालय प्रकाशन मुख्यालय
65 साहित्य टिका 118143 - 4295 बालसाहित्य आकलन आणि समीक्षा डॉ. संगीता - म्हसकर अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
66 साहित्य टिका 118144 - 4296 सावित्रीबाई फुले : साहित्यमीमांसा प्रा. आशालता - कांबळे का. स. वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था मुख्यालय
67 साहित्य टिका 118145 - 4297 दलित स्त्री आत्मकथने श्यामल -‍ गरुड - मुख्यालय
68 साहित्य टिका 118148 - 4300 व्यंकटेश माडगूळकर : वाड्मयीन वेध डॉ. जितेंद्र - गिरासे अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
69 साहित्य टिका 118149 - 4301 सृजनशोध रुपेश नरहरी कऱ्हाडे अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
70 साहित्य टिका 118150 - 4302 आलोक शोध समीक्षा डॉ. संदीप - कदम ललित पब्लिकेशन्स मुख्यालय
71 साहित्य टिका 118151 - 4303 तीन नाटके नागनाथ - बळते अक्षरवाड्मय प्रकाशन मुख्यालय
72 साहित्य टिका 118152 - 4304 धूळपावलांचा मागोवा माधुरी - मरकड अक्षरवाड्मय प्रकाशन मुख्यालय
73 कला 118154 - 305 नियतीचा विलक्षण खेळ नगरकर, चिमुलकर, आलमेलकर सुहास - बहुळकर मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
74 धार्मिक 118156 - 4833 संचिताचे शारंगपाणी डॉ. मार्तंड - कुलकर्णी अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
75 ऐतिहासिक 118158 - 1584 हैदराबादचा स्वातंत्र्यलढा मराठवाड्याची मुक्तिगाथा कौस्तुभ - दिवेगावकर महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुख्यालय
76 ऐतिहासिक 118159 - 1585 मराठवाडा १९४८ मुक्तिसंग्रामाचा समकालीन शोध कौस्तुभ - दिवेगावकर हरिती पब्लिकेशन मुख्यालय
77 संदर्भ 118161 - 3315 गौतमीमाहात्म्य व तिच्या अष्टांग स्थानांचा सांस्कृत डॉ. अरुणचंद्र - पाठक महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुख्यालय
78 राजकीय 118163 - 491 भारत जोडो यात्रा एस. ए. जोशी न्यू इरा पब्लिशिंग हाउस रामबाग
79 कथासंग्रह 118170 - 4880 रंगकमल कमल देसाई प्रिया - जामकर पॉप्युलर प्रकाशन रामबाग
80 चरित्र 118167 - 1786 समाजक्रांतिकारक राजर्षी शाहू छत्रपती डॉ. जयसिंगराव - पवार मेहता पब्लिशिंग हाउस रामबाग
81 व्यवस्थापन 118526 - 788 जिंकणारा समाज घडविण्यासाठी अविनाश - धर्माधिकारी सह्याद्री प्रकाशन मुख्यालय
82 संदर्भ 118527 - 3316 ७५ सोनेरी पाने अविनाश - धर्माधिकारी राजहंस प्रकाशन रामबाग
83 संदर्भ 118531 - 3317 मोगलमर्दिनी महाराणी ताराबाई डॉ. जयसिंगराव - पवार महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर मुख्यालय
84 संदर्भ 118532 - 3318 भारतीय मुर्तिशास्त्र प्रदीप - म्हैसेकर विद्या बुक्स पब्लिशर्स रामबाग
85 संदर्भ 118533 - 3319 ऐतिहासिक घराण्यांच्या वंशावळी महेश - तेंडुलकर मर्वेन टेक्नोलॉजीज रामबाग
86 कादंबरी 118534 - 22857 काल - त्रिकाल नागनाथ - कोत्तापल्ले सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
87 साहित्य टिका 118535 - 4306 प्रबोधनाचा जागर अण्णा भाऊ साठे डॉ. विठ्ठल - भंडारे सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
88 साहित्य टिका 118536 - 4307 संविधानवादी साहित्य सिद्धांत आणि दिशा डॉ. अनंत दा. राऊत सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
89 साहित्य टिका 118537 - 4308 लीळाचरित्र संशोधन आणि समीक्षा डॉ. अविनाश - आवलगावकर सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
90 साहित्य टिका 118538 - 4309 लोकसाहित्य जीवन आणि संस्कृती (प्रा. विश्वनाथ शिंदे महेश - खरात सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
91 सामाजिक 118539 - 267 दलित भारत (दलित भारतमधील अग्रलेख) किशोर - मेढे सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
92 सामाजिक 118540 - 268 महाराष्ट्रातील भटके-विमुक्त सद्यस्थिती आणि आव्हाने डॉ. अनिल - सपकाळ सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
93 कविता संग्रह 118542 - 2522 दरोबस्त लिंपून घ्यावा मेंदू नागनाथ - कोत्तापल्ले सायन पब्लिकेशन्स मुख्यालय
94 संदर्भ 118543 - 3320 समता संगाराचा महानायक कालपटावर डॉ. बाबासाहेब आंबेड दत्ता - भगत सायन पब्लिकेशन्स रामबाग
95 राजकीय 118544 - 2925 डाव्यांचा खरा चेहरा माधव - भांडारी परम मित्र पब्लिकेशन मुख्यालय
96 राजकीय 118546 - 2926 पाकिस्तानच्या निर्मात्याचे नंतर काय झाले माधव - भांडारी विराट प्रकाशन मुख्यालय
97 अनुवाद 118548 - 631 विघ्न विराम श्री. - अय्यर परम मित्र पब्लिकेशन रामबाग
98 कथासंग्रह 118551 - 11567 गजाआड अण्णा भाऊ साठे सुरेश एजन्सी मुख्यालय
99 सामाजिक 118552 - 269 डॉ. आंबेडकर यांच्या धर्मांतराची फलश्रुती जयंत - लेले क्रांतिज्योती प्रकाशन मुख्यालय
100 चरित्र 118553 - 6723 साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे चरित्र आणि चिंतन संपत - जाधव सानिध्य पब्लिकेशन मुख्यालय
101 चरित्र 118554 - 6724 कॉम्रेड अण्णा भाऊ साठे उत्तम - कांबळे ऑल इंडिया स्टुडंटस फेडरेशन मुख्यालय
102 चरित्र 118555 - 1789 कॉम्रेड अण्णा भाऊ साठे उत्तम - कांबळे ऑल इंडिया स्टुडंटस फेडरेशन रामबाग
103 साहित्य टिका 118556 - 4310 ना गुलाम ना उद्दाम डॉ. आ. ह. साळुंखे लोकायत प्रकाशन मुख्यालय
104 संदर्भ 118557 - 3321 अण्णा भाऊ साठे कर्तुत्व आणि व्यक्तिमत्व सुरेश कृष्णाजी पाटोळे प्रतिभा पब्लिकेशन्स रामबाग
105 कादंबरी 118563 - 22858 फॉल्टलाइन गौरीहर - - विश्वकर्मा पब्लिकेशन मुख्यालय
106 कला 118565 - 315 खान्देशचा लोकनाट्य तमाशा (लोककला आणि साहित्य) देविलाल वाघू बाविस्कर अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
107 सामाजिक 118570 - 271 लिंग समभाव आणि महिला सक्षमीकरण डॉ. अशोक - खैरनार अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
108 साहित्य टिका 118571 - 4311 काव्यप्रदेशातील स्त्री किरण शिवहर डोंगरदिवे अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
109 कविता संग्रह 118572 - 2523 मुंबई बंबई बॉम्बे बाळासाहेब - लबडे अथर्व पब्लिकेशन मुख्यालय
110 अभ्यासशास्त्र 118573 - 412 प्राचीन मराठी वाड्मयाचा वस्तुनिष्ठ इतिहास आरंभ ते डॉ. रविंद्र - बेम्बरे अथर्व पब्लिकेशन रामबाग
111 ललित 118574 - 2284 मला प्रभावित करून गेलेल पुस्तक विनोद - शिरसाठ साधना प्रकाशन मुख्यालय
112 सामाजिक 118576 - 272 धर्मरेषा ओलांडताना हिनाकौसर - खान साधना प्रकाशन मुख्यालय
113 ऐतिहासिक 118577 - 1590 मरती दफ्तर रुमाल पहिला श्रीमंत महाराज भोसले यांची विनायक लक्ष्मण भावे धोंडो काशिनाथ फडके मुख्यालय
114 ऐतिहासिक 118578 - 1591 दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाच्या साधने खंड १ गणेश हरि खरे अनंत विनायक पटवर्धन मुख्यालय
115 संदर्भ 118579 - 3322 छत्रपती शिवाजी महाराज व्यक्तिमत्वाचे भावदर्शन प्रसाद - तारे शंतनू प्रकाशन रामबाग
116 कविता संग्रह 118580 - 2524 अरण्याहत दा. गो. काळे कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
117 कविता संग्रह 118581 - 2525 भयचकिताच्या सावल्या मल्लिका - अमरशेख प्रकाशन मुक्ता मुख्यालय
118 नाटक 118582 - 2592 योद्धा चेटूकवार दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
119 नाटक 118583 - 2593 जा खेळायला पळ/गस्त/बळ दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
120 नाटक 118584 - 2594 बुड बुड रे घागरी/झाडूझडती/बे बे बकरी दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
121 नाटक 118585 - 2595 पूज्य गुरुजी/सशक्त/एक तळ गाळात दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
122 नाटक 118586 - 2596 राजदंड/सस्ती गंमत/पक्षपात दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
123 नाटक 118587 - 2597 रंगे हात/काठपदर दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
124 नाटक 118588 - 2598 ज्युलिअर सीझर दिलीप - जगताप कॉपरकॉईन पब्लिशिंग प्रा. लि. मुख्यालय
125 संदर्भ 118589 - 3323 भारताची न्यायालये एक सिंहावलोकन - - - प्रकाशन विभाग भारत सरकार रामबाग
126 संदर्भ 118590 - 3324 मराठी भावसंगीत कोश खंड १ (नाट्यगीत भावगीत चित्रपटग रविमुकुल - - अनुबंध प्रकाशन रामबाग
127 संदर्भ 118591 - 3325 मराठी भावसंगीत कोश खंड २ (नाट्यगीत भावगीत चित्रपटग रविमुकुल - - अनुबंध प्रकाशन रामबाग
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved. | Privacy Policy
Powered By TantraVed Jalgaon