SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय 9819866347
रामबाग +91-251-231 8626
 
जागतिक पुस्तक दिन
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - नवीन पुस्तके
अनु. क्र. प्रकार दाखलांक / वर्गांक शीर्षक लेखक / कवी प्रकाशन शाखा
1 कला 117063 - 194 श्वासपाने राही अनिल बर्वे पॉप्युलर प्रकाशन रामबाग
2 व्यवस्थापन 117008 - 232 मी यशस्वी होणारच प्रा. प्रभाकर - भोरे साकेत प्रकाशन रामबाग
3 व्यवस्थापन 117009 - 233 शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आयआयटी आणि मेडिकल फाऊनडेशन प्रा.डॉ. आर. सी. जोशी साकेत प्रकाशन रामबाग
4 व्यवस्थापन 117095 - 234 नॉईज ए फ्लो इन ह्युमन जजमेंट डॅनियल - कानेमन मधुश्री पब्लिकेशन रामबाग
5 सामाजिक 116979 - 243 विवेकाच्या वाटेवर डॉ. हमीद - दाभोलकर राजहंस प्रकाशन मुख्यालय
6 सामाजिक 117082 - 244 लढे विवेकवादाचे प्रा.प. रा. आर्डे मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
7 कला 117062 - 293 श्वासपाने राही अनिल बर्वे पॉप्युलर प्रकाशन मुख्यालय
8 राजकीय 117061 - 481 २६/११ कसाब आणि मी रमेश - महाले मेनका प्रकाशन रामबाग
9 राजकीय 117081 - 482 ब्लॅक पँथर श्रीधर - पवार ललित पब्लिकेशन्स रामबाग
10 राजकीय 117085 - 483 ह्यो तुरुंग फोडायचा हाय गं गेल - ऑम्व्हेट मधुश्री पब्लिकेशन रामबाग
11 राजकीय 117091 - 484 लोकांचं संविधान रोहित - डे मधुश्री पब्लिकेशन रामबाग
12 अनुवाद 116996 - 619 मनीच्या मनी हिल्डा - डेव्हिड विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
13 अनुवाद 117106 - 621 लंकेचा संग्राम अमिश - - वेस्टलॅण्ड बुक्स रामबाग
14 शास्रीय 117003 - 677 निसर्गवाट अतुल - धामणकर श्रीविद्या प्रकाशन रामबाग
15 शास्रीय 117004 - 678 जंगलाचा राजा वाघ अतुल - धामणकर मनोविकास प्रकाशन रामबाग
16 शास्रीय 117005 - 679 सिंह अतुल - धामणकर मनोविकास प्रकाशन रामबाग
17 शास्रीय 117087 - 681 कॉसमॉस कार्ल - सेगन मधुश्री पब्लिकेशन रामबाग
18 शास्रीय 117096 - 682 ऑटिझम अच्युत - गोडबोले मधुश्री पब्लिकेशन रामबाग
19 शास्रीय 117126 - 684 जलसुक्त संजीवनी - खेर ग्रंथाली प्रकाशन रामबाग
20 व्यवस्थापन 116977 - 741 मी यशस्वी होणारच प्रभाकर - भोरे साकेत प्रकाशन मुख्यालय
21 व्यवस्थापन 117155 - 744 इंटरव्ह्यू तंत्र आणि मंत्र मकरंद - पंडित मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
22 अनुवाद 116970 - 944 मनीच्या मनी हिल्डा - डेव्हिड विश्वकर्मा पब्लिकेशन मुख्यालय
23 अनुवाद 117093 - 946 रेत समाधी गीतांजली - श्री मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
24 अनुवाद 117107 - 947 लंकेचा संग्राम अमिश - - वेस्टलॅण्ड बुक्स मुख्यालय
25 अनुवाद 117230 - 955 विध्वंसक प्रलय विनीत - बाजपेयी ट्रीशेड बुक्स मुख्यालय
26 धार्मिक 116999 - 1178 एक विठ्ठल नाम वारकरी संप्रदाय : साहित्य व तत्त्वज् डॉ. विद्यासागर - पाटंगणकर विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
27 धार्मिक 117000 - 1179 दत्त माझा दिनानाथ दत्त संप्रदाय : आचार व तत्त्वज्ञ डॉ. ऊँश्रीश - श्रीदत्तोपासक विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
28 ललित 116959 - 1265 शब्दांच्या पलिकडले वृंदा - दाभोलकर कृष्णा प्रकाशन रामबाग
29 ललित 116961 - 1266 स्थानपोथी डॉ. अनंत - देशमुख कृष्णा प्रकाशन रामबाग
30 ललित 117060 - 1268 सीतायन वेदना विद्रोहाचे रसायन डॉ. तारा - भवाळकर मनोविकास प्रकाशन रामबाग
31 ललित 117111 - 1269 खाऊनपिऊन दु:खी मंगला - गोडबोले नावीन्य प्रकाशन रामबाग
32 ललित 117112 - 1270 चंद्रोत्सव प्रवीण - दवणे नावीन्य प्रकाशन रामबाग
33 ललित 117117 - 1272 तिरकस चौकस सॅबी - परेरा ग्रंथाली प्रकाशन रामबाग
34 ललित 117120 - 1273 शब्दांचा झुला मोनिका - गजेंद्रगडकर ग्रंथाली प्रकाशन रामबाग
35 ऐतिहासिक 117078 - 1574 संताजी घोरपडे ममलकतमदार रवि शिवाजी मोरे न्यू इरा पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
36 चरित्र 116956 - 1754 तिहाई भाग १ मकरंद - जोशी स्वा.वि.दा.सावरकर प्रतिष्ठान ठाणे मुख्यालय
37 चरित्र 116957 - 1755 तिहाई भाग २ मकरंद - जोशी कृष्णा प्रकाशन रामबाग
38 चरित्र 117012 - 1756 अमीर खुसरो एक मस्त कलंदर प्रतिभा - रानडे विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
39 चरित्र 117013 - 1757 अजित डोवाल गुप्तहेर ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अविनाश - थोरात विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
40 चरित्र 117015 - 1759 विवेकीयांची संगती अतुल - देऊळगावकर मनोविकास प्रकाशन रामबाग
41 चरित्र 117018 - 1762 जगप्रसिद्ध महिला शास्त्रज्ञ प्रीती - श्रीवास्तव साकेत प्रकाशन रामबाग
42 चरित्र 117019 - 1763 डेव्हिल्स अँडव्होकेट करण - थापर मंजुल पब्लिशिंग हाउस रामबाग
43 चरित्र 117073 - 1764 डॉ. मारिया मॉटेसरी वीणा - गवाणकर इंडस सोर्स बुक्स रामबाग
44 चरित्र 117075 - 1765 बादल सरकार एक जनवादी नाट्यकर्मी अविनाश - कदम लोकवाङ्मय गृह रामबाग
45 चरित्र 117124 - 1767 फर्स्ट जून चाईल्ड डॉ. यशवंत - इंगळे ग्रंथाली प्रकाशन रामबाग
46 ललित 116958 - 2216 शब्दांच्या पलिकडले वृंदा - दाभोलकर कृष्णा प्रकाशन मुख्यालय
47 ललित 116960 - 2217 स्थानपोथी डॉ. अनंत - देशमुख कृष्णा प्रकाशन मुख्यालय
48 ललित 117059 - 2218 खाऊन पिऊन दु:खी मंगला - गोडबोले नावीन्य प्रकाशन मुख्यालय
49 ललित 117116 - 2221 तिरकस चौकस सॅबी - परेरा ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
50 ललित 117118 - 2222 शब्दांचा झुला मोनिका - गजेंद्रगडकर ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
51 ललित 117119 - 2223 शब्दांचा झुला मोनिका - गजेंद्रगडकर ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
52 ललित 117149 - 2224 कॅलिडोस्कोप यतीन - सामंत मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
53 ललित 117150 - 2225 थोरामोठयाच्या सहवासात स्नेहसुधा - कुलकर्णी मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
54 ललित 117151 - 2226 बापुची खोली व काही लेख नीला - मराठे अरविंद प्रकाशन मुख्यालय
55 ललित 116975 - 2244 आकाशभाषिते आनंद - नाडकर्णी मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाउस मुख्यालय
56 ललित 117058 - 2245 चंद्रोत्सव प्रवीण - दवणे नावीन्य प्रकाशन मुख्यालय
57 शास्रीय 116992 - 2377 सिंह अतुल - धामणकर मनोविकास प्रकाशन मुख्यालय
58 शास्रीय 116993 - 2378 निसर्गवाट अतुल - धामणकर श्रीविद्या प्रकाशन मुख्यालय
59 शास्रीय 116994 - 2379 अनर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पर्यावरण आणि विषमता डॉ. गुरुदास - नूलकर मनोविकास प्रकाशन मुख्यालय
60 शास्रीय 117086 - 2380 कॉसमॉस कार्ल - सेगन मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
61 शास्रीय 117098 - 2383 इंडस्ट्री ४.० अच्युत - गोडबोले मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
62 शास्रीय 117125 - 2385 जलसुक्त संजीवनी - खेर ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
63 नाटक 117159 - 2572 संगीत मंदारमाला विद्याधर - गोखले मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
64 नाटक 117160 - 2573 संगीत सुवर्ण तुला विद्याधर - गोखले मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
65 नाटक 117161 - 2574 संगीत पंडितराज जगन्नाथ विद्याधर - गोखले मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
66 नाटक 117162 - 2575 संगीत जय जय गौरी शंकर विद्याधर - गोखले मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
67 नाटक 117163 - 2576 संगीत स्वरसम्राज्ञी विद्याधर - गोखले मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
68 नाटक 117164 - 2577 संगीत बावनखणी विद्याधर - गोखले मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
69 नाटक 117165 - 2578 नक्षत्र रमेश - कोटस्थाने मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
70 राजकीय 116980 - 2881 प्रश्नच प्रश्न पण उत्तर ? माधव - गोडबोले श्रीविद्या प्रकाशन मुख्यालय
71 राजकीय 117090 - 2884 लोकांचं संविधान रोहित - डे मधुश्री पब्लिकेशन मुख्यालय
72 साहित्य टिका 117109 - 4284 शरच्चंंद्र मुक्तिबोध शतकोत्तर आकलन डॉ. श्रीपाद - जोशी ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
73 साहित्य टिका 117110 - 4285 बकुळगंध (शांता शेळके जन्मशताब्दी ग्रंथ १९२२-२०२२) राजन - लाखे ज्ञानगंगा प्रकाशन मुख्यालय
74 धार्मिक 116981 - 4763 एक विठ्ठल नाम वारकरी संप्रदाय : साहित्य व तत्त्वज् डॉ. विद्यासागर - पाटंंगणकर विश्वकर्मा पब्लिकेशन मुख्यालय
75 धार्मिक 116982 - 4764 दत्त माझा दीनानाथ दत्त संप्रदाय : आचार व तत्वज्ञान डॉ. ‌‍ऊॅश्रीश - श्रीदत्तोपासक विश्वकर्मा पब्लिकेशन मुख्यालय
76 धार्मिक 117154 - 4773 महाराष्ट्राचे चारधाम व इतर यात्रा सुभा आत्माराम लोंढे मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
77 कथासंग्रह 116997 - 4844 मामाचा झाला मामा पुरुषोत्तम - रामदासी विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
78 कथासंग्रह 116998 - 4845 वार अनघा - केसकर विश्वकर्मा पब्लिकेशन रामबाग
79 कथासंग्रह 117010 - 4846 अमेरिकन गुन्हेगारी निरंजन - घाटे साकेत प्रकाशन रामबाग
80 कथासंग्रह 117044 - 4847 ऋणानुबंध विजया - ब्राम्हणकर स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
81 कथासंग्रह 117047 - 4848 सत्यकथेचे गूढवलय उर्मिला - भावे स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
82 कथासंग्रह 117050 - 4849 हिंमतरावांचे प्रयोग सुरेखा - शहा स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
83 कथासंग्रह 117053 - 4850 कवितेपेक्षा बायको भली विनोद - गायकवाड स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
84 कथासंग्रह 117065 - 4852 गांधीवादाचा केमिकल लोचा आणि इतर कथा लक्ष्मीकांत - देशमुख रोहन प्रकाशन रामबाग
85 कथासंग्रह 117071 - 4853 झांबळ समीर - गायकवाड मनोविकास प्रकाशन रामबाग
86 चरित्र 116986 - 6631 विवेकीयांची संगती अतुल - देऊळगावकर मनोविकास प्रकाशन मुख्यालय
87 चरित्र 116989 - 6634 जगप्रसिद्ध महिला शास्त्रज्ञ प्रीती - श्रीवास्तव साकेत प्रकाशन मुख्यालय
88 चरित्र 117072 - 6636 डॉ. मारिया मॉटेसरी वीणा - गवाणकर इंडस सोर्स बुक्स मुख्यालय
89 चरित्र 117074 - 6637 बादल सरकार एक जनवादी नाट्यकर्मी अविनाश - कदम लोकवाङ्मय गृह मुख्यालय
90 चरित्र 117123 - 6639 फर्स्ट जून चाईल्ड डॉ. यशवंत - इंगळे ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
91 चरित्र 117152 - 6641 नवी पहाट आयुष्याची नीला - मराठे अरविंद प्रकाशन मुख्यालय
92 कादंबरी 117021 - 8038 फक्त १३ दिवस हेमंत - सावंत स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
93 कादंबरी 117023 - 8069 पंचमस्तंभ हेमंत - सावंत स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
94 कादंबरी 117026 - 8070 प्राक्तन शुभांगी - गान स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
95 कादंबरी 117035 - 8073 रक्तधुंद विनोद - गायकवाड स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
96 कादंबरी 117038 - 8074 भैरवायन नीलम - माणगावे स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
97 कादंबरी 117041 - 8075 बब्याची गोष्ट वृंदा - दिवाण स्वरूपदीप प्रकाशन रामबाग
98 कादंबरी 117101 - 8078 कुसवा उषा - परब ग्रंथाली प्रकाशन रामबाग
99 कथासंग्रह 117045 - 11391 सत्यकथेचे गूढवलय उर्मिला - भावे स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
100 कथासंग्रह 117048 - 11393 हिंमतरावांचे प्रयोग सुरेखा - शहा स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
101 कथासंग्रह 117049 - 11394 हिंमतरावांचे प्रयोग सुरेखा - शहा स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
102 कथासंग्रह 117064 - 11400 गांधीवादाचा केमिकल लोचा आणि इतर कथा लक्ष्मीकांत - देशमुख रोहन प्रकाशन मुख्यालय
103 कथासंग्रह 117102 - 11401 ढगाखाली चांगदेव - काळे ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
104 कथासंग्रह 117103 - 11402 ढगाखाली चांगदेव - काळे ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
105 कथासंग्रह 117145 - 11407 फोडणी मधुकर - देशपांडे प्रियांजली प्रकाशन मुख्यालय
106 कथासंग्रह 117146 - 11408 पन्नाशी विजय - येलमेलवार मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
107 कथासंग्रह 117147 - 11409 खुळा पाऊस रमेश - कोटस्थाने मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
108 कथासंग्रह 117148 - 11410 भ्रष्ट प्रल्हाद श्रीनिवास - भणगे मधुश्री प्रकाशन मुख्यालय
109 कादंबरी 116968 - 22719 विभा ही बावरी अपर्णा - कुलकर्णी श्रीविद्या प्रकाशन मुख्यालय
110 कादंबरी 117031 - 22727 माझ्या घरी मी पाहुणी विजया - ब्राम्हणकर स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
111 कादंबरी 117034 - 22729 रक्तधुंद विनोद - गायकवाड स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
112 कादंबरी 117039 - 22732 बब्याची गोष्ट वृंदा - दिवाण स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
113 कादंबरी 117040 - 22733 बब्याची गोष्ट वृंदा - दिवाण स्वरूपदीप प्रकाशन मुख्यालय
114 कादंबरी 117066 - 22734 रेवन रॉय आणि समांतर विश्वाचा खेळ समर - - समर प्रकाशन मुख्यालय
115 कादंबरी 117100 - 22737 कुसवा उषा - परब ग्रंथाली प्रकाशन मुख्यालय
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved. | Privacy Policy
Powered By TantraVed Jalgaon