SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय 9819866347
रामबाग +91-251-231 8626
 
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - ग्रंथ शोध
अनु. क्र. प्रकार दाखलांक / वर्गांक शीर्षक शाखा लेखक / कवी प्रकाशन उपलब्ध सद्यस्थिती
1 नाटक 82754 - 2154 मोरूची मावशी मुख्यालय प्रल्हाद केशव अत्रे अजिंक्य प्रकाशन आहे सुस्थितीत
2 नाटक 82755 - 2155 भ्रमाचा भोपळा मुख्यालय प्रल्हाद केशव अत्रे अजिंक्य प्रकाशन आहे सुस्थितीत
3 प्रवास वर्णन 83392 - 856 वंगचित्रे मुख्यालय पु. ल. देशपांडे अजिंक्य प्रकाशन आहे सुस्थितीत
4 चरित्र 23704 - 114 खिल्ली मुख्यालय पु. ल. देशपांडे विश्वकमाॆ प्रकाशन आहे सुस्थितीत
5 कथासंग्रह 115723 - 4827 त्रेपन्नावा पत्ता रामबाग श्रीकांत - सिनकर मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
6 कादंबरी 74470 - 16811 निर्झर मुख्यालय गुरुनाथ - नाईक मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
7 नाटक 88656 - 2246 मला काय त्याचे मुख्यालय के बा पळणीटकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
8 नाटक 88658 - 2247 वृध्दाश्रम मुख्यालय के बा पळणीटकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
9 नाटक 88660 - 2248 निर्मला मुख्यालय वसुधा - पाटील मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
10 नाटक 88662 - 2249 आजी मुख्यालय वसुधा - पाटील मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
11 नाटक 88666 - 2251 आई कुणा म्हणू मी मुख्यालय प्रमोद गोंविंद मसुरकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
12 नाटक 88668 - 2252 बाप रे बाप! किडन्यापरचा बाप! मुख्यालय प्रमोद गोंविंद मसुरकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
13 नाटक 88670 - 2253 आरोपीची करामत मुख्यालय प्रमोद गोंविंद मसुरकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
14 नाटक 88672 - 2254 लोकमान्य मुख्यालय प्रमोद गोंविंद मसुरकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
15 नाटक 8864 - 2258 बिल्वदल मुख्यालय विठ्ठल . गाड मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
16 नाटक 88676 - 2256 मैत्रीण मुख्यालय वसुधा - पाटील मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
17 नाटक 88680 - 2258 उदंड झाले दिन मुख्यालय प्रमोद गोंविंद मसुरकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
18 नाटक 88682 - 2259 डॅड तुम्ही चुकताहात मुख्यालय प्रमोद गोंविंद मसुरकर मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
19 नाटक 88683 - 2259 आम्ही मालवणी मुख्यालय विठ्ठल . गाड मित्रसमाज प्रकाशन नाही सुस्थितीत
20 नाटक 88686 - 2261 माळा मुख्यालय वसुधा - पाटील मित्रसमाज प्रकाशन आहे सुस्थितीत
21 कथासंग्रह 80537 - 3876 उधाण मुख्यालय पांडुरंग . कुंभार मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
22 कथासंग्रह 80538 - 3881 उधाण मुख्यालय पांडुरंग . कुंभार मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
23 कथासंग्रह 80539 - 3886 उधाण मुख्यालय पांडुरंग . कुंभार मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
24 चरित्र 80554 - 785 पानगळीच्या आठवणी मुख्यालय संध्या - देशपांडे मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
25 चरित्र 80555 - 526 पानगळीच्या आठवणी मुख्यालय शरदचंद्र . कोपर्डेकर मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
26 ललित 80559 - 598 अलौकिका मुख्यालय रुपाली . मोकाशी मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
27 ललित 80560 - 599 अलौकिका मुख्यालय शरदचंद्र . कोपर्डेकर मेहता पब्लिशिंग हाऊस आहे सुस्थितीत
28 कादंबरी 80837 - 8685 लिलियनची बखर मुख्यालय अनंत - सामंत मॅजेस्टिक प्रकाशन आहे सुस्थितीत
29 कादंबरी 80838 - 8686 लिलियाची बखर मुख्यालय अनंत - सामंत मॅजेस्टिक प्रकाशन आहे सुस्थितीत
30 कादंबरी 80839 - 8691 लिलियाची बखर मुख्यालय अनंत - सामंत मॅजेस्टिक प्रकाशन आहे सुस्थितीत
31 कादंबरी 80840 - 8693 लिलियाची बखर मुख्यालय अनंत - सामंत मॅजेस्टिक प्रकाशन आहे सुस्थितीत
32 कादंबरी 80847 - 8710 भूमिका आणि उत्सव मुख्यालय आशा - बगे मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
33 कादंबरी 80848 - 8727 भूमिका आणि उत्सव मुख्यालय आशा - बगे मौज प्रकाशन गृह आहे बाद
34 कादंबरी 80849 - 8732 भूमिका आणि उत्सव मुख्यालय आशा - बगे मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
35 कादंबरी 80850 - 8737 भूमिका आणि उत्सव मुख्यालय आशा - बगे मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
36 कादंबरी 80852 - 8747 सलामीचा प्रहार मुख्यालय अरुण - गडकरी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
37 कादंबरी 80853 - 8754 सलामीचा प्रहार मुख्यालय अरुण - गडकरी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
38 कादंबरी 80854 - 8755 सलामीचा प्रहार मुख्यालय अरुण - गडकरी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
39 कादंबरी 80855 - 8761 सलामीचा प्रहार मुख्यालय अरुण - गडकरी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
40 कादंबरी 80842 - 8697 रण दुर्ग मुख्यालय मिलिंद - बाेकिल मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
41 कादंबरी 80843 - 8702 रण दु्र्ग मुख्यालय मिलिंद - बाेकिल मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
42 कादंबरी 80844 - 8703 रण दु्र्ग मुख्यालय मिलिंद - बाेकिल मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
43 कादंबरी 80845 - 8704 रण दु्र्ग मुख्यालय मिलिंद - बाेकिल मौज प्रकाशन गृह आहे सुस्थितीत
44 धार्मिक 78814 - 4375 दैवी शक्तीचा साक्षात्कार मुख्यालय अरविंद - सहस्त्रबुद्धे श्रीगजानन बुक डेपो आहे सुस्थितीत
45 कादंबरी 80858 - 8774 सुर अजुनही गाते मुख्यालय वसुंधरा . देवस्थळी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
46 कादंबरी 80859 - 8776 सुर अजुनही गाते मुख्यालय वसुंधरा . देवस्थळी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
47 कादंबरी 80860 - 8779 सुर अजुनही गाते मुख्यालय वसुंधरा . देवस्थळी मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
48 कादंबरी 80862 - 7880 पताका मुख्यालय मुक्ता - केणेकर मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
49 कादंबरी 80863 - 7885 पताका मुख्यालय मुक्ता - केणेकर मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
50 कादंबरी 80865 - 7894 पताका मुख्यालय मुक्ता - केणेकर मनोरमा प्रकाशन आहे सुस्थितीत
12345678910...
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved. | Privacy Policy
Powered By TantraVed Jalgaon