SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
 
सभासद प्रवेश
खास सभासदांच्या सोयीसाठी आम्ही हे सदर सुरु करित आहोत. प्रत्येक सभासदास वेबसाईट च्या माध्यमातून पुस्तक देवघेव करता यावी यासाठी या पेजचा वापर होऊ शकतो. प्रत्येक सभासदास एकमेव सभासद क्रमांक दिला जातो. तुमचा एकमेव सभासद क्रमांक तुमच्या खात्याचा युजर नेम असेल. तुमच्या वाचनालयात नोंद असलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तुमचा परवलीचा शब्द (पासवर्ड) मिळाला असेल. तुम्हास मिळालेला पासवर्ड वापरून प्रवेश करा.
जर हा आपला प्रथम प्रवेश असेल तर आपणास पासवर्ड बदल करावा लागेल. जर आपण सुरुवातीचा पासवर्ड बदलला असेल तर आपण पुस्तकांची देवघेव करू शकता.
सभासद प्रवेश
युजरनेम [सभासद क्र]
 
पासवर्ड
 
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved.
A joint venture by Unique Computers & Aspire'