SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
 
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - कर्मचारी वर्ग
'सार्वजनिक वाचनालय कल्याण' च्या उत्कर्षासाठी अहोरात्र प्रयत्नशील असणारा आमचा कमचारी वर्ग...
गौरी देवळे
ग्रंथपाल
योगिता पाटील
सहाय्यक ग्रंथपाल
दिपाली खडे
लिपिक
वैशाली जुन्नरकर
लेखापाल
साईली जुन्नरकर
लिपिक
स्वाती जानवे
लिपिक
स्वाती गोडांबे
लिपिक
पुजा चिराटे
लिपिक
नलिनी पाटील
लिपिक
सुरभी गोसावी
लिपिक
मदुरा कदम
लिपिक
मनिषा देशमुख
लिपिक
कविता मेळावार
लिपिक
वर्षा ठोके
लिपिक
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved.
A joint venture by Unique Computers & Aspire'