SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय 9819866347
रामबाग +91-251-231 8626
 
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - कर्मचारी वर्ग
'सार्वजनिक वाचनालय कल्याण' च्या उत्कर्षासाठी अहोरात्र प्रयत्नशील असणारा आमचा कमचारी वर्ग...
गौरी देवळे
ग्रंथपाल
स्वाती जानवे
लिपिक
पुजा चिराटे
लिपिक
नलिनी पाटील
लिपिक
कविता मेळावार
लिपिक
करुणा कल्याणकर
सहाय्यक ग्रंथपाल
शोनाली गव्हाणे
लिपीक
माधवी देवस्थळे
लिपिक
गणेश गाडगीळ
लेखापाल
संगीता वाघ
लिपिक
मानसी घोडे
लिपिक
ज्योती जाधव
शिपाई
रुपाली मुसळे
लिपिक
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved. | Privacy Policy
Powered By TantraVed Jalgaon