SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय +91-251-221 3190
रामबाग / अभ्यासिका +91-251-231 8626
 
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - नियमावली
  • सभासद होण्यासाठी विहित नमुन्यातील पुर्ण भरलेला अर्ज (शुल्क रुपये ५/-), स्वत:चा निवासाचा दाखला, रेशन कार्ड,फोटो –ओळखपत्राची प्रत त्याचबरोबर वाचनालयाच्या दोन सभासदानांच्या स्वाक्षऱ्या त्यांच्या निवासाच्या दाखलाच्या प्रतिसह ग्रंथपालाजवळ सादर करावा.
  • अर्ज कार्यकारिणीच्या सभेत मंजूर झाल्यावरच सभासदत्व देण्यात येईल. कार्यकारिणीन मंजूर केलेल्या सभासदांची यादी वाचनालया लावण्यात येईल. अर्ज मंजूर व नामंजूर करण्याचे सर्वाधिकार कार्यकारिणीच्या अधीन आहेत.
  • अर्ज मंजुरीनंतर, अनामत रक्कम रुपये ५००/-, प्रवेश शुल्क रुपये १५/-, मासिक फी रुपये फी ५०/-, अथवा वार्षिक रुपये ५००/- भरल्यावर सभासदत्व देण्यात येईल.
  • सभासदांस दोन पुस्तके घरी वाचावयास नेता येतील. त्याचा अवधी पंधरा दिवस असेल. पंधरा दिवसानंतर वाचक (दूरध्वनी २२१३१९०, मोबाईल नं. ९८१९९६०७५५ 0मुख्यशाखा ,२३१८६२३ रामबाग आणि २३२४४९० रामबाग हिंदी इंग्रजी शाखा )वा Email: savak.kalyan@gmail.com व्दारा पुस्तकांचे नूतनीकरण करू शकतील. पंधरा दिवसानंतर नूतनीकरण नकेल्यास प्रति दिवसांठी रुपये २/- दंड आकारण्यात येईल.
  • गुरुवारी साप्ताहिक सुट्टी असेल.
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved.
A joint venture by Unique Computers & Aspire'