SaVaK
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण
स्थापना - १८६४ (नोंदणी क्रमांक - ई-६/ठाणे)
मुख्यालय 9819866347
रामबाग +91-251-231 8626
 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर भव्य काव्यस्पर्धा
सार्वजनिक वाचनालय कल्याण - Documentaries
कल्याण सार्वजनिक वाचनालयाच्या डॉक्युमेंटरीज यु टयूब वर उपलब्ध आहेत...
एक बखर
रौप्य महोत्सवी वर्ष
सुवर्णपट स्मरणिका
सुवर्णपट - १५० वर्ष सेवेची..
सार्वजनिक वाचनालय - कल्याण
स्थापना ३ फेब्रुवारी १८६४ रोजी रावबहाद्दुर सदाशिव मोरेश्वर साठे यांनी स्वतःच्या जागेत केली. तेव्हापासून सतत हे वाचनालय साहित्यप्रेमी वाचकांची सेवा करत आहे.मोजक्याच निवडक ग्रंथांनी सुरु झालेल्या या वाचनालयात आजमितीला ६५००० ग्रंथसंपदा आहे.प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक चांगले पुस्तक वाचकांना उपलबद्ध व्हावे या साठी विशेष प्रयत्न.
© Sarvajanik Vachanalay Kalyan. All rights reserved.
A joint venture by Unique Computers & TantraVed'